Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia.

30,00  z VAT

 

40,00 zł

 

Celem publikacji jest próba kompleksowego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa społecznego przez pryzmat historycznych, prawnych i instytucjonalnych uwarunkowań, a także przez pryzmat problemów, które wpisują się aktualnie w społeczną przestrzeń bezpieczeństwa.

87 w magazynie

Waga 0.35 kg
Kod produktu:

rank

rankvotes

Dostawa:

views

 

40,00 zł

 

Autorzy: Piotr Majer, Andrzej Urbanek

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 244

Rozmiar: 17 x 24 cm

Okładka: miękka, szyta, klejona

 

Celem publikacji jest próba kompleksowego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa społecznego przez pryzmat historycznych, prawnych i instytucjonalnych uwarunkowań, a także przez pryzmat problemów, które wpisują się aktualnie w społeczną przestrzeń bezpieczeństwa. Intencją autorów nie jest zaprezentowanie całej, złożonej przecież problematyki związanej z bezpieczeństwem społecznym, ale usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z tego zakresu i wskazanie tych problemów, na które powinno zwrócić się uwagę, tworząc solidne podstawy skutecznego systemu działań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom życia społecznego.

W publikacji zaprezentowany został zarówno historyczny kontekst bezpieczeństwa społecznego, uwzględniając jego europejski i polski wymiar, jak również współczesne podejście do problematyki bezpieczeństwa społecznego na gruncie nauk o bezpieczeństwie, z uwzględnieniem jego praktycznego wymiaru, przekładającego się na politykę społeczną i prawne podstawy podejmowanych w tym zakresie działań w Polsce.

Zaprezentowane zostały też najważniejsze instytucje międzynarodowe, oddziaływujące na kształt polskiej polityki bezpieczeństwa społecznego oraz polskie instytucje, od władzy ustawodawczej do urzędów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, działających w ramach systemu bezpieczeństwa społecznego. Przedmiotem publikacji jest też przedstawienie i analiza wszystkich zjawisk, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa społecznego zarówno w skali państwa, jak i w wymiarze personalnym. Autorzy wskazują kierunki ewolucji bezpieczeństwa społecznego w jego aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Każdy z rozdziałów kończą słowa kluczowe i pytania, które w przypadku korzystania z monografii przez studentów pozwolą na powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy stanowiącej przedmiot nauczania na kierunkach studiów związanych z bezpieczeństwem.

Monografia ta jest skierowana nie tylko do specjalistów zajmujących się analizą bezpieczeństwa społecznego, ale również do studentów kierunków bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego.

Piotr Majer – profesor doktor habilitowany, wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, od 2000 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, m.in. jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, obecnie prodziekan ds. nauki. Organizator kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych specjalizujący się w badaniach nad policją jako instytucją państwa w rozwoju dziejowym. Autor ponad 20 książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji. Wyróżniony m.in. nagrodą ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji, komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji, rektora UWM oraz Medalionem Pamięci Pieta Miednoje 1940. Wieloletni redaktor naczelny periodyku „Policja – kwartalnik kadry kierowniczej Policji”.

 

Andrzej Urbanek – profesor doktor habilitowany, oficer Marynarki Wojennej, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia i edukacji obronnej. Obecnie specjalizujący się w zagadnieniach teorii bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa personalnego w jego wymiarze społeczno-kulturowym. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, w tym projektów międzynarodowych. Autor licznych publikacji i monografii z zakresu teorii bezpieczeństwa, redaktor naukowy cyklu wydawniczego Wybrane problemy bezpieczeństwa.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Bezpieczeństwo egzystencji w rozwoju dziejowym – podstawowe tendencje

Europa

Polska

Rozdział 2. Współczesne bezpieczeństwo społeczne – ujęcie teoretyczne

Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego

Podstawowe modele i zasady polityki społecznej

Bezpieczeństwo społeczne w porządku ustrojowym i doktrynie Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 3. Podstawowe międzynarodowe organizacje, regulacje prawne i instrumenty finansowe bezpieczeństwa społecznego

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Rada Europy

Unia Europejska

Rozdział 4. Podstawowe krajowe instytucje bezpieczeństwa społecznego

Organy ustawodawcze

Organy i urzędy administracji rządowej

Organy i urzędy samorządu terytorialnego

Organy sądowe, kontroli państwowej i ochrony prawa

Organizacje pozarządowe

Rozdział 5. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa społecznego

Pojęcie i istota współczesnych zagrożeń społecznych

Zagrożenia współczesnej rodziny

Praca zawodowa i związane z nią zagrożenia

Nierówności społeczne i ich konsekwencje

Patologie społeczne

Kwestie zdrowia i niepełnosprawności

Tendencje demograficzne i wynikające z nich problemy

Kwestia mniejszości narodowych i etnicznych

Kwestie mieszkaniowe

Wykluczenie społeczne

Rozdział 6. Prognozy ewolucji w obszarze bezpieczeństwa społecznego

Kierunki ewolucji sposobu podejścia do bezpieczeństwa społecznego

Kierunki ewolucji polityki bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej

Zakończenie

Bibliografia

Indeks rzeczowy

 

Katalog Bezpieczeństwo do pobrania:

Publikacje akademickie i profesjonalne_Katalog wydawniczy 2016/2017_Bezpieczeństwo

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *