Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

22,00  z VAT

35,00 zł

Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające  wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego.

94 w magazynie

Waga 0.392 kg
Kod produktu:

PKWIU

rank

rankvotes

Dostawa:

views

35,00 zł

Autor: Maciej Nawacki, Piotr Starzyński
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 268
Rozmiar: 17 x 24 cm
Okładka: miękka, szyta, klejona

 

Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające  wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego.

Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, autorzy przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający czytelnikom poruszanie się w ustawicznie zmienianej procedurze, przyswojenie umiejętności pracy ze sprawą karną, niezależnie od wprowadzanych modyfikacji procesowych i dominującej polityki karnej. Opracowanie uwzględnia nowy model procesu karnego zmierzający ku jego większej kontradyktoryjności.

Pozycja adresowana jest do studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa i administracji, jak też do funkcjonariuszy organów postępowania przygotowawczego, w tym m.in. Policji i Straży Granicznej.

Z uwagi na krąg adresatów położono większy nacisk na zaprezentowanie zagadnień związanych z relacją postępowania karnego i prawa karnego procesowego z bezpieczeństwem publicznym, jak też prywatnym uczestników postępowania karnego. Autorzy skupili się na tych aspektach postępowania karnego, które są istotne z punktu widzenia nieprokuratorskich organów postępowania przygotowawczego, które w mniejszym zakresie uczestniczą w postępowaniu sądowym niż w przygotowawczym i z tego względu znaczna część opracowania dotyczy przebiegu postępowania przygotowawczego, stosowania środków przymusu procesowego i powiązanych z nim środków przymusu bezpośredniego, które w „klasycznych” podręcznikach akademickich, dedykowanych dla studentów prawa, są traktowane jedynie wzmiankowo. Niemniej jednak, autorzy omawiają wszystkie zagadnienia uregulowane w Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia, które w mniejszym stopniu mogą być przydatne absolwentom studiów nauk o bezpieczeństwie, zostały zaprezentowane w sposób syntetyczny, w zakresie uwzględniającym program studiów.

 Publikacja zawiera także graficzne przedstawienie przebiegu procesu różnych etapów, faz i instytucji postępowania karnego, co niewątpliwie sprzyja zrozumieniu procedury karnej. W opracowaniu w poszczególnych jego częściach sformułowano zwroty kluczowe, jak również pytania kontrolne.

Książka zawiera czytelny skorowidz, a nadto autorzy przywołują nie tylko krajowe orzecznictwo, ale także judykaty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również sięgają do dokumentów z procesu legislacyjnego i do dorobku doktryny. Podkreślić należy, że tego typu opracowanie jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, uwzględniającym nową, zmienioną w sposób fundamentalny począwszy od 1 lipca 2015 roku procedurę karną.

Maciej Nawacki – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Piotr Starzyński – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czynny adwokat (kancelaria Sapere Aude), autor publikacji z zakresu prawa karnego.

 

SPIS TREŚCI

 

I  CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zagadnienia wstępne

Pojęcie sprawy karnej

Kryteria engelowe

Postępowanie karne, prawo karne procesowe, funkcje postępowania karnego, funkcje prawa karnego procesowego

Obowiązywanie ustawy karnej procesowej i jej egzegeza

 

2. Zasady postępowania karnego

Zasady konstytucyjne i międzynarodowe

Zasady kodeksowe

3. Aktorzy postępowania karnego

Sąd

Organy postępowania przygotowawczego

Strony

4. Czynności procesowe

Decyzje procesowe i środki ich wzruszenia oraz zaskarżenia

Doręczenia i terminy

Dokumentowanie czynności procesowych

Akta postępowania karnego

5. Dowody

 

II PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KARNEGO

1. Systematyka postępowania

2. Przebieg postępowania przygotowawczego

3. Przebieg postępowania jurysdykcyjnego przed sądem pierwszej instancji

4. Postępowanie odwoławcze

Postępowanie apelacyjne

Postępowanie zażaleniowe

5. Postępowanie kasacyjne

6. Postępowanie wznowieniowe

7. Postępowanie odszkodowawcze

8. Postępowanie ułaskawieniowe

9. Postępowanie dowodowe

 

III ŚRODKI PRZYMUSU PROCESOWEGO I BEZPOŚREDNIEGO

1. Pojęcie i typizacja środków przymusu procesowego

Środki zapobiegawcze

Pozostałe środki przymusu procesowego

Pozakodeksowe środki przymusu procesowego

2. Przesłanki stosowania środków przymusu procesowego

3. Realizacja środków przymusu procesowego

Pojęcie i typizacja środków przymusu bezpośredniego

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego

 

IV POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

1. Immunitety

2. postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

3. Pomoc prawna w sprawach karnych

4. Przejęcie i przekazanie w sprawach karnych

5. Wzajemne uznawanie orzeczeń

6. Pozostałe zagadnienia

 

Katalog Bezpieczeństwo do pobrania:

Publikacje akademickie i profesjonalne_Katalog wydawniczy 2016/2017_Bezpieczeństwo

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *