Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

32,00  z VAT

45,00 zł

Celem monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie prawa karnego materialnego, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. najbardziej obszerną i znaczącą z dotychczasowych nowelizację prawa karnego.

93 w magazynie

Waga 0.367 kg
Kod produktu:

PKWIU

rank

rankvotes

Dostawa:

views

45,00 zł

Autor: Maciej Nawacki, Piotr Starzyński
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 251
Rozmiar: 17 x 24 cm
Okładka: miękka, szyta, klejona

 

Celem monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie prawa karnego materialnego, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. najbardziej obszerną i znaczącą z dotychczasowych nowelizację prawa karnego.

Nie odchodząc całkowicie od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, autorzy przedstawiają zasady i treści prawa karnego materialnego w sposób umożliwiający czytelnikom poruszanie się w ustawicznie zmienianym Kodeksie karnym, przyswojenie umiejętności pracy ze sprawą karną, niezależnie od wprowadzanych modyfikacji „filozofii karania” i dominującej polityki karnej.

Publikacja adresowana jest do studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa i administracji, jak też do funkcjonariuszy organów postępowania przygotowawczego, w tym m.in. Policji i Straży Granicznej.

Z uwagi na krąg adresatów położono większy nacisk na zaprezentowanie zagadnień związanych z relacją prawa karnego materialnego z bezpieczeństwem w różnych jego obszarach. Autorzy skupili się na tych aspektach prawa karnego, które są istotne z punktu widzenia osób stosujących Kodeks karny w toku postępowania karnego, a zwłaszcza z punktu widzenia nieprokuratorskich organów postępowania przygotowawczego, które w mniejszym zakresie uczestniczą w postępowaniu sądowym niż w przygotowawczym. Ujęcie prawa karnego materialnego w kontekście nauki o bezpieczeństwie doprowadziło do innego niż „klasyczne” opracowania części szczególnej Kodeksu karnego. Autorzy dokonali podziału przestępstw w zależności od dominującego przedmiotu ochrony, jakim jest bezpieczeństwo.

 Opracowanie zawiera także graficzne przedstawienie najistotniejszych z punktu widzenia adresatów książki instytucji prawa karnego materialnego, co niewątpliwie sprzyja zrozumieniu prawa karnego. W opracowaniu w poszczególnych jego częściach sformułowano zwroty kluczowe, jak również pytania kontrolne.

Książka zawiera czytelny skorowidz, a nadto autorzy przywołują nie tylko krajowe orzecznictwo, ale także judykaty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również sięgają do dokumentów z procesu legislacyjnego i do dorobku doktryny. Podkreślić należy, że tego typu opracowanie jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, uwzględniającym nową, zmienioną w sposób fundamentalny „filozofię karania”.

FRAGMENTY RECENZJI

„Za zaletę tej publikacji należy uznać także uwzględnienie w niej najnowszych zmian prawa karnego materialnego, a przede wszystkim nowelizacji kodeksu karnego dokonanych ustawą z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.396), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Dydaktyczną i poznawczą wartość tego podręcznika zwiększają także umieszczane pod jej poszczególnymi rozdziałami wykazy najważniejszych pojęć i pytania sprawdzające wiedzę czytelnika. (…)  Za trafne należy uznać także przyjęcie tradycyjnego podziału materii (za wzorem k.k. z 1997 r.) na część ogólną i szczególną.”

prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

„Autorzy w wielu miejscach ze szczególną skrupulatnością uwzględnili specyfikę nauki o bezpieczeństwie, z drugiej zaś strony nie rozbudowywali zanadto zagadnień mniej związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Takie ujęcie prawa karnego ma zatem charakter nowatorski, zwłaszcza że Autorzy omówili nowe, jeszcze nie stosowane w praktyce rozwiązania nowej filozofii karania.”                                

prof. dr hab. Andrzej Misiuk , Uniwersytet Warszawski

Maciej NAWACKI –doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Piotr STARZYŃSKI – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czynny adwokat (kancelaria Sapere Aude), autor publikacji z zakresu prawa karnego.

 

Katalog Bezpieczeństwo do pobrania:

Publikacje akademickie i profesjonalne_Katalog wydawniczy 2016/2017_Bezpieczeństwo

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *